Bendra informacija

Taurakalnis.lt gerbia svetainės lankytojų privatumą, todėl garantuoja, kad šioje svetainėje jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Prieš naršydami ar atlikdami užsakymą perskaitykite šią politiką, kad vėliau nekiltų nesusipratimų. Ji apibrėžia kaip mes elgiamės su jūsų asmenine informacija. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taurakalnis.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu šią politiką keisti ar papildyti, todėl kaskart naudodamiesi šia svetaine turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios svetainės teikiamomis paslaugomis jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šia politika.

Renkama informacija

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti tokio tipo asmeninius duomenis:

  1. Informaciją apie jūsų apsilankymus svetainėje ir naudojimąsi ja;

  2. Informaciją apie bet kokias operacijas, atliktas tarp jūsų ir mūsų arba per šią svetainę, įskaitant informaciją, susijusią su jūsų nupirktomis mūsų prekėmis ir paslaugomis;

  3. Informaciją, kurią mums pateikiate registruodamiesi mūsų svetainėje ir / arba prenumeruodami mūsų svetainės paslaugas ir / arba el. pašto pranešimus.

Informacija apie apsilankymus svetainėje

Mes galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį ir jūsų apsilankymus šioje svetainėje, tokią kaip jūsų IP adresas, geografinė vieta, naršyklės tipas, nuorodos šaltinis, lankymosi trukmė ir peržiūrėtų puslapių skaičius. Mes galime naudoti šią informaciją svetainės administravimui, siekdami pagerinti svetainės naudojimo patogumą.

Daugeliui naršančių žiniatinklyje asmenų yra svarbus jų privatumas ir slapukų naudojimas internete. Slapukai yra nedideli failai, automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje. Juose gali būti laikoma informacija, kurią jau pateikėte. Ši svetainė naudoja slapukus jūsų pasirinktims prisiminti. Pavyzdžiui, svetainė gali atsiminti, kurį puslapį peržiūrėjote, kad kito apsilankymo metu jums būtų patogiau. Tačiau tai turi neigiamą poveikį daugelio svetainių naršymo patogumui, įskaitant šią svetainę. Jei slapukų turėti nepageidaujate, juos galima išjungti jūsų tinklo naršyklės interneto pasirinktyse.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus apsilankykite adresu: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tokia informacija kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti jūsų užsakymą. Jūsų pateikta asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir kt.

Jūsų pateikta informacija

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, išskyrus tam tikrus užsakymo įvykdymui būtinus atvejus: prekių pristatymą ir mokėjimų užskaitymą. Be jūsų sutikimo jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai. Jūs pateikdami mums savo asmeninius duomenis sutinkate, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Trečiųjų šalių svetainės, nuorodos, paslaugos ir produktai

Svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Taurakalnis.lt nekontroliuoja. Mes neatsakome už informacijos, kurią renka trečiosios šalys, saugumą ir privatumą. Susipažinkite su privatumo taisyklėmis, taikomomis trečiųjų šalių svetainėse.

Duomenų apsauga

Taurakalnis.lt imasi atitinkamų fizinių, valdymo ir programinių apsaugos priemonių tam, kad jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo paskyros informacijos ir slaptažodžio slaptumą.

BDAR (GDPR)

Mūsų privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Informacija, kurią mes renkame, gali būti laikoma, apdorojama ir perduodama iš vienos šalies, kurioje mes vykdome veiklą, į kitą šalį, vadovaujantis BDAR (GDPR) reikalavimais.

Privatumo politikos pakeitimai

Taurakalnis.lt turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų svetainės paslaugomis reiškia šios politikos laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Su mumis galite susisiekti svetainėje nurodytais kontaktais.