Maisto užsakymo ir pristatymo taisyklės :

1. Šios maisto užsakymo portale taurakalnis.lt kartu su pristatymo paslauga (toliau – Maisto pristatymo paslauga) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto užsakymas atliekamas interneto svetainėje taurakalnis.lt.
2. Maisto pristatymo paslaugos teikėjas – UAB „Taurakalnis“ (kodas Juridinių asmenų registre 121099182, registracijos adresas Tauro g. 5-1, Vilnius).
3. Galutinė paslaugų kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį, prieš jį apmokant.
4. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti taurakalnis.lt įvairias akcijas.
5. Atsiskaitymo už maisto užsakymą būdai:
5.1. mokėjimo pavedimu pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
5.2. naudojantis el. bankininkyste (Paysera paslauga).
6. Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Paysera mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl savo kaltės, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam Taisykles, sumokėta pinigų suma yra grąžinama atskaičius Pardavėjo patirtų nuostolių sumą.
7. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų maisto užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad būtų sudarytos sąlygos maisto užsakymui priimti ir perduoti. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas nepriima užsakyto maisto nurodytoje pristatymo vietoje nurodytu laiku, tai yra užsakytas maistas yra neperduotas dėl Pirkėjo netinkamo Taisyklių laikymosi.
8. Pirkėjas turi teisę pateikti maisto užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesams. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
9. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
10. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
11. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, taurakalnis.lt skelbiamos Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Svetainėje taurakalnis.lt pateikiamos patiekalų nuotraukos yra informacinio – iliustracinio pobūdžio. Tikroji maisto išvaizda gali skirtis dėl Pirkėjo įrenginio, naudojamo užsakymo pateikimui, ekrano rezoliucijos ar spalvų iškraipymo, taip pat dėl maisto pakavimo specifikos, taros ir sezoninių puošybos elementų. Pirkėjas supranta, kad maistas realybėje gali nežymiai skirtis. Užsakymo įpakavimas gali nežymiai skirtis.
13. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
13.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;
13.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
13.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;
13.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir pan.);
13.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;
14. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 13.1-13.5 punkte nurodytų sąlygų.
15. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams Pardavėjas turi teisę pakeisti ir papildyti šias Taisykles. Naujoji Taisyklių redakcija skelbiama Pirkėjui atliekant naują užsakymą ir pažymint varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Pirkėjui taikoma Taisyklių redakcija galiojusi užsakymo pateikimo metu.
16. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
17. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje taurakalnis.lt įsigyto maisto ar teikiamų paslaugų Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .
18. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Turite klausimų?
Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru telefonu: +37061638770 arba parašykite elektroninį laišką į info@taurakalnis.lt