PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „UAB „TAURAKALNIS“ E. KOMERCIJOS MODELIO ĮDIEGIMAS“

2022 m. vasario 23 d. UAB „Taurakalnis“ pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „ UAB „Taurakalnis“ e-komercijos modelio įdiegimas“, Nr. S-13.1.1-LVPA-K-860-01-1188. Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto tikslas – didinti įmonės pajamų augimą, įdiegiant e-komercijos modelius įmonės verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu.

Projekto metu numatoma vykdyti ši veikla:

  • Klientų savitarnos sprendimų diegimas el. prekybos platformoje.

Įgyvendinus Projektą bus sukurta el. prekybos sistema su klientų savitarnos sprendimais, kuri suteiks galimybę įmonei greičiau atsigauti po maitinimo sektoriaus veiklos suvaržymų ir toliau sėkmingai bei tinkamai vykdyti savo veiklą bei didinti pajamų augimą. Dėka e-komercijos modelio įdiegimo vartotojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turės galimybę savarankiškai užsisakyti pačios įmonės pagamintą produkciją ir už ją sumokėti, pasirinkti norimą pristatymo laiką ir kt. funkcionalumus. Bus užtikrintas kokybiškas ir patogus klientų aptarnavimas, pakeltas jų aptarnavimo lygis bei pasiekti nauji klientai, ko pasekoje padidės įmonės pardavimai ir konkurencingumas.

Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 45.470,00 Eur, iš kurių finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo –  34.102,50 Eur, likusią sumą prisidės projektas vykdytojas – 11.367,50 Eur.

Projekto veiklas planuojama užbaigti iki 2023 m. vasario 22 d.

Nuorodą į įgyvendinamą projektą remiantį fondą: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/paraiskos_ir_projektai/uab-taurakalnis-e-komercijos-modelio-idiegimas