Lietuvos kulinarinio paveldo pristatymas Paryžiuje, Prancūzijos kultūros ministerijoje